YARN ALONG.

Teď mám na stole knížečku "Silná jako smrt je láska" od Josefa Hrdličky. Dostali jsme ji přímo od autora otce biskupa jako před-svatební dar. Tenkrát jsem ji četla poprvé. Teď uzrál čas číst ji znovu.

Momentálně mám háčkovací období, takže projekt opět s háčkem - jarní anténková čepice pro dcerku.

Hello Ginny! I’m reading "Love is strong as death" by Josef Hrdlička and I crochet a spring hat with an antenna for my daughter.

A tady výsledek mého prvního Yarn Along:

Trojcípý šátek jsem dělala poprvé. Tvořím po chvilkách, když děti spí nebo mi mimořádně dovolí, takže jsem práci na šátku předvídala aspoň na měsíc. Ale vzoreček byl výborný - rychle přibýval, takže si jej ráda znovu zopakuji.

Kniha "Odpusť, Natašo!" mnou otřásla... tolik zloby a brutality páchané na ruských křesťanech. Žel, ani dnešní tolik "vyspělý" svět si nevzal ponaučení z minulosti... Zároveň mě v knize ohromilo svědectví samotného Dakova, že i ten největší hříšník má vždy naději objevit Boha, přehodnotit svůj dosavadní život a začít život nový. Kéž by tato kniha byla čtena v každé domácnosti.