"... proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě."

(Jan, 18. kapitola, 37. verš)