Paní Věra Sosnarová se sestrou Naďou byly po 2. světové válce jako děti odvlečeny z Československa, aby prožily 19 velmi krutých let v sovětských gulazích.

Během četby mě několikrát napadlo: je vůbec možné tohle všechno přežít?

Opravdu neuvěřitelné, kolik síly nám Bůh může dát, když Mu nepřestáváme důvěřovat.