Podařilo se zvěčnit šátek, který jsem celou zimu nosila. Teď už v něm začíná být horko, tak "rozlučkové" foto. :-) Za návod děkuji Jani Koh.

Připojuji se k Ginny a pokračuji ve svetříku.

"My křesťané bychom měli přistupovat ke svátostem a k přijímání s nadějí, ale ne povýšenecky. Nemáme jistotu, ale máme naději. Naděje tě přivede k pokoře, jistota k pýše. K přijímání nechodíme proto, že si to zasloužíme, ale pro to, že to je potřeba. Potřebujeme to. Bez Ježíše neuděláme ani krůček."

"Jestli nechceš odpustit, nemodli se Otčenáš, protože na sebe svoláváš kletbu. Neodpouštěj mi, Otče, protože ani já neodpouštím - to se modlíš. Když se modlíš Otčenáš, buď mlč, anebo to ber vážně."

"Kdybyste k nám přišli, když jsem dospíval, nad mou postelí byla uprostřed zdi Panna Maria. Z pravé strany Vinnetou na koni, z levé kytarista Bruce Lee, shora horolezec Reinhold Messner, který sám vystoupal na čtrnáct osmitisícovek. A potom koně, pušky a medvědi.

To všecko kolem a uprostřed Panna Maria."

 farář Marián Kuffa